Cookieverklaring

De firma Imperial Meat Products VOF gebruikt verschillende cookies op de Aoste website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen bewaard worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden zijn cookies die jouw surfgedrag anoniem bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
  • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van deze cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan de website. Als je verder surft, kunnen hierdoor gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.

 

Cookiemelding en wat als je niet van cookies houdt

Jouw cookie instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies kunnen per categorie geweigerd worden. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google. Deze cookies maken delen uit van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Imperial Meat Products VOF heeft hier geen invloed op.

Imperial Meat Products heeft met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google zoals Google Ads.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar jouw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat jouw locatie wel herleidbaar blijft.

Door middel van deze cookieverklaring informeren wij jou over het gebruik van dit type cookie. Je kunt hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden die worden ingezet.

 

Websites van derden

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Imperial Meat Products niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier omgaan met jouw persoonsgegevens.

Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om:

  • jouw persoonsgegevens in te zien;
  • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  • jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en;
  • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven hieronder.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gegevensverwerking van Imperial Meat Products VOF, stuur dan een verzoek naar digital.marketing@campofriofg.com

Imperial Meat Products VOF wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij jou vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Er bescherming van jouw privacy verzoekt Imperial Meat Products VOF je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan jouw identiteitskaart), identiteitskaartnummer en jouw rijksregisternummer onleesbaar te maken.

 

Klachtrecht

Wanneer je klachten hebt over de wijze van gegevensverwerking door Imperial Meat Products VOF, dan helpen wij jou graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot digital.marketing@campofriofg.com

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).